1. Tingimused

1.1.  Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Amino.ee teostatavate tehingute kohta.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Amino.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3..  Amino.ee on õigustatud  e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje Amino.ee kaudu.

1.4. Kõik Amino.ee müüdavad toidulisandid on registreeritud Veterinaar- ja Toiduametis.

1.5. Amino.ee on e-müügi platvormi vahendaja maaletoojate/edasimüüjate ja lõpptarbja vahel.

1.6. Amino.ee vastutab klientide ees kauba tarne eest.

 

2. Hinnad

2.1. Kõik ostukeskkonnas Amino.ee olevad hinnad sisaldavad kõiki makse ja tasusud v.a. transport ostjani.

2.2. Kauplejal on õigus hinnakirja muuta.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

3.2. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.

3.3. Makseviisi valiku järel täitke tellija andmed “Teie andmed”.

3.4. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist e-platrovormi pakkuja  arvelduskontole kontole. Müügilepingu sõlmimisega nõustub ostja, et müüja võib talle saata eripakkumisi.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda kohapeal Peterburi tee 15 või pangaülekannega.

4.3 Maksmiseks kasutatav valuuta on euro (EUR)

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Tooted saadetakse Teile välja hiljemalt järgmisel tööpäeval vastavalt Teie valitud transpordi viisile.

5.2. Kui olete valinud toodete kättesaamiseks ,,tulen ise järele´´ võimaluse, saate kauba kätte kontaktis märgitud tööaegadel.

5.3. Kui Teil peaks tekkima toodete kättesaamise kohta küsimusi, helistage 55 100 86 info numbril või kirjutage sportamino@gmail.com

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toode/tooted tagastada. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates e-kirja sportamino@gmail.com või helistades Amino.ee infotelefonil.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne ja avamata ning samas kaubanduslikus olukorras, kui kättesaamisel.

6.4. Raha tagastatud toote eest kanname tagasi seadusest tulenevalt vähemalt 14 päeva jooksul, kuid praktikas 1-2 päevaga.

6.5. Amino.ee e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta, kuid tehes seda vastavalt reaalsele kulule.

 

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Amino.ee vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest.

7.2. Amino.ee ei vastuta Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Amino.ee kulul. 

8. Vastutus

8.1. Amino.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Amino.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Amino.ee  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid,  käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Amino.ee töötajatel puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Amino.ee vahel seoses Amino.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Vastutus

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

10.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.